Anlaşmalı Sigortalar

Anlaşmalı Sigortalar 2018-04-06T14:49:47+00:00

KAZA ANINDA YAPILMASI GEREKENLER

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve Karayolları Trafik Yönetmeliği çerçevesinde yalnız maddi hasarla sonuçlanan trafik kazalarında tarafların serbest iradeleriyle dolduracakları “Maddi Hasarlı Kaza Tespit Tutanağı” uygulaması 1 nisan 2008 tarihinden itibaren başlayacaktır.

Hasar durumunda ne yapmalısınız?

Poliçeniz kapsamındaki bir hasarla karşılaştığınızda hasar İşleminizi hızlandırmak için aşağıdaki belgeleri servisimize teslim ediniz. Hasarın özelliğine göre şirketimiz gerekli olan durumlarda sizden ek bilgi ve belgeler de talep edebilecektir.

Temin Edilmesi Gereken Belgeler

  1. Sigorta poliçenizin ve varsa ek belgelerinizin fotokopisi
  2. Sigorta prim ödemelerinizi belgeleyen makbuz veya diğer belgelerinizin fotokopisi
  3. Sürücü Belgenizin fotokopisi
  4. Trafik Kazası Tespit Tutanağı veya olay bildirimi karakola yapılmışsa Karakol Görgü ve Tespit Tutanağı
  5. Alkol Raporu
  6. Aracınızın Trafik ve Tescil Belgesi fotokopileri
  7. Malik ve Sürücünün T.C.Kimlik Numaraları
  8. Araç maliki tüzel kişi ise İmza Sirküler Fotokopisi,Vergi Levha Fotokopisi,Ticaret Sicil Belge Fotokopisi
  9. İlgili Sigorta Şirketinin Taahhüt ve Teslim,İbra Temlik Belgelerinin imzalanması araç maliki tüzel kişi ise kaşe ve sirkülerde imzası bulunan kişi/kişilerin imzası